Poslanstvo in vizija

Meltal Group želi ostati eno izmed vodilnih slovenskih podjetij na področju barvnih kovin.

V okviru prodajnega programa Metrapan zagotavljati celovito in specializirano ponudbo strešnih kritin in fasadnih panelov, krovsko-kleparskih izdelkov, pritrdilnega materiala ter nosilne trapezne pločevine.

Zagotavljati kvalitetne in strokovne storitve ter se celovito odzvati na potrebe in želje kupcev tako doma kot v tujini.

Zagotavljati prijazne in strokovne storitve ter tako ustvarjati zadovoljstvo svojih kupcev.

Zagotavljati  dolgoročno dobre odnose s poslovnimi partnerji, ki temeljijo na zaupanju, spoštovanju in pozitivni naravnanosti.

poslanstvo_vizija